Newsletter

Get our newsletter!

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.

Voorlopige ledenstop

Onze vereniging kent al jaren een groeiend ledenaantal. Om de kwaliteit van onze begeleiding te garanderen, zijn we dan ook genoodzaakt een (voorlopige) ledenstop in te voeren.

De brief hieromtrent kan je hier terugvinden.

Fitlink