Jonge Dames

Naarmate de adolescentie toeneemt, nemen dikwijls ook de interesses toe. Veeleer wordt er verder gestudeerd en dient er gesnoeid te worden in de vrijetijdsbestedingen. Na een tijdje afwezigheid, begint het voor de meeste toch terug te kriebelen.

En als het kriebelt, moet je terug gaan turnen. De jonge dames zijn opgericht om een antwoord te bieden voor diegene die hun vroeger opgedane turnervaring willen onderhouden of opfrissen. Bij deze groep kan je terecht van ongeveer 15 jaar.

Hier kan je de lestijden terugvinden.

Fitlink