Sleutelperiodes

 

Periode 1 : van 1901 tot 1926

Twee pioniers uit de beginperiode willen we hier speciaal vermelden: architect Arthur Baar, voornoemde stichter en voorzitter van de vereniging tot zijn overlijden in 1960 en turnleider Georges Haesen waaraan vele oudgedienden met dankbaarheid zullen terugdenken voor de diep menselijke manier waarop hij zijn turnidealisme aan de hem toevertrouwde jeugd wist over te brengen. Na de moeilijke oorlogsperiode werd met wisselend succes deelgenomen aan de gouwfeesten van de Noordergouw en werden de eerste jaarlijkse winterturnfeesten gehouden in de schouwburg "De Ware Vrienden". Bij de viering van ons 25 jarig bestaan werd door de Koninklijke Belgische Turnbond vooral hulde gebracht aan onze vereniging voor haar baanbrekend werk geleverd tot de ontplooiing van de turnsport in Limburg.

Periode 2 : van 1927 tot 1958

De inrichting van het 35ste Noordergouwfeest te Hasselt in 1931 mag zeker als de definitieve doorbraak van de turnsport in Limburg worden beschouwd. De turnkring Excelsior Hasselt wordt op 26-06-1931 Koninklijk verklaard door Koning Albert I. De turnkring Excelsior verwierf medailles, enz... die werden toegekend voor de prestaties van zijn turners en turnsters in diverse internationale wedstrijden, gouwfeesten en turnmanifestaties. Velen onder ons zullen zich vooral het 57ste Noordergouwfeest in 1953 nog herinneren: (denk maar aan het beruchte artikel in het Belang van Limburg van toen) Op alle pleinen van de stad vonden turnkampen plaats en het massa-turnfeest op het toenmalig voetbalplein van R. Excelsior F.C. waaraan meer dan 1.500 jongeren deelnamen, onder zeer grote publieke belangstelling, was hiervan de ware bekroning. Ondertussen had zich in de schoot van onze turnvereniging, een elite groep turnsters en turners gevormd die vanaf 1956 talrijke ereplaatsen in de individuele kampioenschappen van de Kon. Belgische Turnbond wisten te behalen.

Periode 3 : van 1959 tot 1969

Deze periode wordt beheerst door het elite turnen. De grote achterstand ten opzicht van andere provincies wordt tenietgedaan en nadat Mej. Liliane Claes in 1959, 1961 en 1962 juniorkampioene werd van België, kon zij in 1963 als eerste Limburgse turnster de Belgische kampioenstitel bij de seniors behalen, een titel die zij in 1964 en 1966 vernieuwde. Andere turnsters en turners van de K.T.E. mochten tijdens deze periode talrijke ereplaatsen in de wacht slepen. Nochtans mag een turnvereniging niet enkel en alleen openstaan voor keurelementen. Daarom werd einde 1960 een afdeling voor dames-huismoeders opgericht die op dit moment nog steeds deel uitmaakt van onze vereniging. De jeugdafdelingen werden eveneens uitgebreid en omgevormd.

Periode 4 : van 1970 tot 1980

Het bestuur van de turnkring besliste dan ook eind 1969 het roer om te gooien en opteerde voor een turnprogramma afgestemd op de mogelijkheden van elk individu. Zo werd aan iedereen de mogelijkheid geboden om in de schoot van de K.T. Excelsior aan turnen te doen, kortom: Turnen voor de massa en niet meer turnen tot het vormen van kampioenen. In 1970 werd op initiatief van de turnkring Excelsior en Plicht en Vermaak Beringen-Mijn het verbond der Limburgse Turnverenigingen heringericht dat later door de Kon. Belgische Turnbond als onafhankelijke turngouw werd erkend onder de benaming van het "Limburgs Turnverbond". In 1977 werd binnen deze organisatie, ondermeer door de inzet van onze vereniging , een werkgroep massa-turnen opgericht. Aangezien de turnzaal van "De Ware Vrienden" niet meer voldeed aan de sportvereisten van de huidige moderne tijd en er ook nog eens sprake was van afbraak, werd er naar een nieuwe accommodatie gezocht. Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn en dankzij Dhr. Mathieu Lambrechts, toenmalige sportdirecteur van Hasselt, konden we terecht in de Stedelijke sporthal van Runkst en later ook in die van Kiewit. Hierdoor konden we aan de jongens en meisjes een degelijk en aan de moderne samenleving een aangepast turnonderricht geven. De viering van ons 75 jarig bestaan op 22-05-1976 met een ontvangst op het Stadhuis van Hasselt en een groot Jubileumfeest In 1976 hebben de meisjes in het Heizel stadion te Brussel deelgenomen aan het feest "Leve de Koning" samen met andere turnvereningingen van het Limburgs Turnverbond.

Periode 5 :van 1980 tot 2001

21-03-1981: • viering van ons 80-jarig bestaan Koninklijke turnkring Excelsior. • Het oprichten van de Jazz-dance ,jonge dames en -heren -25jaar en de groep senioren heren kon niet achterwege blijven in onze steeds groeiende turnvereniging. 10-03-2001: • viert de Koninklijke turnkring haar 100-jarig bestaan met ontvangst op het stadhuis voorafgegaan door een optocht door de stad en een prachtige viering in de sporthal te Runkst.

Periode 6 : van 2001 tot 2010

Na haar 100 jarig bestaan blijft de vereniging ieder jaar groeien en vernieuwen. Met de oprichting van een aantal nieuwe disciplines , zoals: de A-groep, voor meisjes die net dat tikkeltje meer willen turnen, de G-groep, voor kinderen met een beperking die volledig geïntegreerd worden binnen de andere groepen en de Dansgroep, voor meisjes en jongens met gevoel voor ritme

Periode 7 : van 2011 tot ...

2011: Dit jaar bestaat de Koninklijk turnkring Excelsior Hasselt 110 jaar,ze is al die tijd een vaste waarde geweest in de stad Hasselt en staat vandaag voor kwaliteitsvol recreatief turnen voor alle leeftijdsgroepen. Dankzij de inzet van de leden,de leiding en het bestuur is de vereniging uitgegroeid tot een hedendaagse en dynamische groep die zich constant vernieuwt. Als symbool voor deze vernieuwing worden er in dit jubileumjaar ook een nieuw logo en een nieuwe vlag voorgesteld. De laatste jaren is de recreatieve turnsport, zoals wij die brengen, ondanks het uitgebreide aanbod van andere sporten, nog steeds populair. Wij willen de jongeren op een gezonde en verantwoorde manier de basis bijbrengen van de "lichamelijke opvoeding". Het turnen vormt immers de basis voor conditie, kracht en uithouding die in andere sporten noodzakelijk is. Door onze overschakeling naar het recreatief turnen leveren wij geen kampioenen meer en daardoor komen we ook niet zoveel in het nieuws. Maar dit doet zeker geen afbraak aan de inzet en de motivatie van iedereen, zowel turners, turnsters, lesgevers en bestuur. Er kan nog zoveel gezegd worden over het turnleven in de K.T.E. Vele populaire verdienstelijke leiders verdienen in de bloemetjes te worden gezet maar we zijn bevreesd niet iedereen te geven wat hem of haar rechtmatig toekomt. Velen die in onze turnrangen hebben gestaan zullen met weemoed terugdenken aan de fijne uurtjes die ze op de turnzaal hebben doorgebracht en bovendien met dankbaarheid het doorzettingsvermogen en de opoffering van hun turnleider of turnleidster gedenken. De mooie herinneringen aan de gouwfeesten en turnfeesten, het plezierige van "het sloefke jagen" op het einde van de turnles, de kameraadschap die onder de turners steeds heeft bestaan, zijn feiten die in het hart van hen die ooit deel hebben uitgemaakt van de vereniging, nooit zullen vervagen. We hopen deze taak nu nog meer dan ooit, nog vele jaren met succes te kunnen verder zetten. In de huidige moderne samenleving, met haar snelle evolutie en haar intense spanningen, heeft de jeugd meer dan ooit behoefte aan een gezonde ontspanning. Lichaamsbeweging is thans een must, en turnen kan door iedereen gedaan worden! Bestuur, turnleidsters en turnleiders zullen zich dan ook blijven inzetten voor allen die hun vertrouwen hebben geschonken aan de Koninklijk Turnkring Excelsior.

Tags: Historie, Sleutelperiodes

Fitlink